Veszélyes hulladék tárolása és annak módjai

A veszélyes hulladék tárolása többféleképpen is lehetséges az megfelelő előírások alkalmazásával. Cikkünkben ismertetjük ennek részelteit.

De kezdjük is az elején, mi is a veszélyes hulladék fogalma?

Egy olyan hulladék típus, mely különleges kezelést igényel a veszélyes huladékkal kapcsolatosan a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint. Ennek prózai oka, hogy az élővilágra, főként az emberre és környezetére közvetlenül vagy közvetve is káros hatást kifejtő hulladék.

Veszélyes hulladék fajtái

 • Környezetre nem veszélyes hulladékok
 • Környezetre veszélyes hulladékok

A háztartásokban előforduló veszélyes hulladékok:

 • Elektromos hulladék
 • Elektronikai hulladék;
 • Különböző festékek és hígítók;
 • Háztartási vegyszer.
 • Szennyezett csomagoló anyag
 • Gyógyszerek
 • Szárazelem
 • Olajos hulladék
 • Növényvédő szerek

Veszélyes hulladék tárolása

A veszélyes hulladékok tárolása speciális edényzetet igényel, mely szerint egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon hulladéktároló helyen, a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai betartásával tárolható.

A gyűjtőhelyek fajtái:

 • üzemi gyűjtőhely;
 • hulladékgyűjtő udvar.

Ezek nyílttéri vagy fedett kialakításúak és megfelelő műszaki védelemmel kell rendelkezniük, ahol a veszélyes hulladék tulajdonosa köteles meggátolnia annak talajba, , levegőbe, illetve felszín alatti vagy felszín feletti vizekbe jutását. Ezek alapján szilárd burkolattal és szivárgást gátló rendszer kiépítése elengedhetetlenül szükséges.

A hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen maximum 1 évig tárolható. Bizonyos típusú veszélyes reakcióképes, bomló szerves hulladékok, amiket még átmenetileg sem szabad tárolni.

Illegálisan lerakott festék hulladék Budapesten.

Illegálisan lerakott festék hulladék Budapesten.

Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni. Az ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 56. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

A gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

Veszélyes hulladék begyűjtése

Veszélyes hulladék közvetítését kizárólag olyan közvetítő szervezet végezheti, amely közvetítő tevékenység végzésére törvény, kormány-, illetve miniszteri rendelet alapján jogosult.

A gyűjtőjárattal kapcsolatos általános szabályok szerint, ha a veszélyes hulladék alkalmankénti mennyisége a 2 tonnát meghaladja a veszélyes hulladék gyűjtőjárattal nem szállítható el. Ebben kivételt képez a Magyar Honvédség képződött veszélyes hulladék szállítása.

Veszélyes hulladék gyógyszerek

Veszélyes hulladéknak számítanak a lejárt szavatosságú gyógyszerek.

Veszélyes hulladék szállítása

A veszélyes hulladék szállítása a keletkezés helyszínétől a hulladékkezelőhöz történő eljuttatást jelenti. Fontos minden esetben betartani az előírásokban jegyzett szállítási szabályokat, amelyek célja a környezeti kockázatok minimálisra nullán tartása.

A veszélyes hulladékok szállítása minden esetben dokumentálni kell, illetve kötelező betartani az ADR előírásait betartani és emiatt számos szigorú jogszabály vonatkozik a kezelésükre. További részletek a veszélyes hulladék szállítása című cikkünkben olvasható.

A veszélyes hulladék tárolása mellett a legfontosabb annak megelőzése.

Ha mégis előfordulna, akkor ajánljuk ismeretek elmélyítésére a veszélyes hulladék leadása cikkünket.

You may also like...