Inert hulladék: Mi az és hol kell leadni?

Az inert hulladék a legnagyobb mennyiségben előforduló hulladéktípus a világon, ami legtöbb esetben épületek bontása alkalmával keletkezik.

A jogszabályi definíció szerint (a 213/2001. XI. 14. Kormányrendelet) „az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson.” Mindez megegyezik az “inert” szó jelentésével, ami “nem oldódó, nem bomló, az adott környezetével kémiai reakcióba nem lépő elem”.

Inert hulladék = építési hulladék?

A köznyelv legtöbbször építési és bontási hulladékként, sittként vagy kitermelt földként ismeretes. Fontos tudni, hogy az építési és bontási hulladék legnagyobb része ugyan inertnek tekinthető, viszont ez nem a teljes mennyiségre igaz, mivel nem lehet egymással helyettesíteni az inert hulladék és az építési, bontási hulladék kategóriákat.

Inert hulladék jellemezői

Vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, illetve nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be.

inert hulladék Debrecen

Illegálisan lerakott inert hulladék Debrecen kertvárosában.

Továbbá elmondható, hogy a csurgalékvíz és annak szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék toxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

Más anyagokkal szennyezett inert

Nem tekinthető inert építési-bontási hulladéknak az a hulladék, amely külön jogszabályban szabályozott szerves vagy szervetlen veszélyes összetevőket (például az azbeszt vagy a bitumen) tartalmaz vagy az építés során ilyen anyagokat használtak, illetve az épületben olyan termékeket tároltak vagy gyártottak, amelyekkel az építőanyagok szennyeződhettek, és emiatt a hulladék már nem tekinthető inertnek.

Inert hulladék lerakása

Minden esetben az előírt jogszabályoknak megfelelően működő inertet is befogadó hulladéklerakón lehet leadni a hulladékunkat. Ezen hulladéklerakók műszaki védelem szempontjából alacsonyabb kategóriába tartoznak, mint a települési hulladéklerakók.

Emiatt kialakításuk költsége is alacsonyabb, de meghatározott környezetvédelmi előírások alapján kialakított és működtetett. Köszönhető ez annak, hogy az inert hulladékok tulajdonságai következtében ugyanis a környezeti kockázat nem növekszik.

inert hulladék sümeg

Egy korábbi bejelentésben többek között inert hulladékok látványa is rombolta a sümegi kilátást.

Az inert hulladékok kezelésére vonatkozó általános szabályok szerint kell minden esetben eljárni.

Inert hulladékok újrahasznosítása

Ezen hulladékok hasznosítása az építőiparban világszerte terjed, és létrehozta a maga sajátos hulladékhasznosító iparágát, valamint az ezt kiszolgáló berendezéseket és technológiákat. Alapvetően ennek széleskörű hasznosításának műszaki-technológiai akadályai nincsenek. Ennek eredményeként másodlagos nyersanyagok jelennek meg, csökkennek a hulladék-elhelyezési gondok, valamint a természetes környezet megőrzését is elősegíti ez a folyamat.

A külföldi tapasztalatok szerint az építési és bontási hulladékok hasznosításával például az építési célra felhasznált ásványi anyagok mintegy 5-10 %-át meg lehet takarítani, illetve a hasznosítása a nyersanyagkímélésen túl, hulladék lerakóhely megtakarítással is jár, aminek jelentős ökológiai előnyei vannak.

Az ilyen jellegű hulladékok keletkezésének növekvő tendenciáját, a hulladék lerakóhelyek telítődését, valamint az elsődleges építőipari nyersanyag források egyre korlátozottabb hozzáférhetőségét és növekvő árszintjét tekintve ezen hulladékok környezetkímélő és gazdaságos hasznosítása aktuális feladattá vált hazánkban is.

Erre figyelj, ha építkezel

Ha valaki építkezésre, ház, illetve lakás átalakításra adja a fejét, akkor a legtöbbször az átgondolt hulladékkezelés hiányzik csak. Sokan ilyenkor bele sem gondolnak abba, hogy az építkezés vagy felújítás alkalmával keletkező hulladékot el kell szállítani vagy szállíttatni a megfelelő hulladéklerakóba, aminek komoly költségei is lehetnek. Emiatt szomorú tanulság az, hogy hazánkban található illegális hulladékok java része ilyen típusú vagy kevert építési hulladékból tevődik össze.

Válasz megbízható, hiteles építési vállalkozót!

Sajnos több esetben is tapasztaltuk, hogy egyes építkezési vállalkozók átvállalják a hulladék elszállítását, amit végül nem a településeink határában helyeznek el. Ezzel extra profitra lelnek maguk számára amellett, hogy szennyezik és tönkre teszik a környezetünket.

Keresed a legmegfelelőbb hulladékelszállító céget? Segítünk!

Írj nekünk a Kapcsolat menüpontban és válaszban küldjük ki kell neked.

You may also like...